Profile Temp, File Clamp Temp

| Product Code : TO0002 | Views : 1179
Contact Us
Mẫu Profile, Kẹp file Trung tâm học tiếng Anh UK BOX. Mẫu kẹp file in 1 mặt.
PRODUCT INFORMATION
Kẹp file đẹp Trung tâm học tiếng Anh UK BOX. Để tiết kiệm chị phí bạn có thể in kẹp file 1 mặt ngoài. Tuy nhiên In Việt Hàn khuyến khích khách hàng nên in cả 2 mặt trong và ngoài sẽ đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn


Chia sẻ bài viết: 

OTHER PRODUCTS
File Clamp Temp for School

File Clamp Temp for School

Product Code: LS0001
File Clamp Temp for Flower Shop

File Clamp Temp for Flower Shop

Product Code: TO0001
+84 909.92.7799