Date Created : 10/26/2019
Công ty TNHH in Việt- Hàn đang mở rộng sản xuất nên cần tuyển các vị trí: Nhân viên kinh doanh, Nhân viên kiểm hàng, xén xả hàng hóa sau in, Thợ phụ máy in
Chia sẻ bài viết: